top of page

Avrupa’da Siyasî Katılımımız ve Geleceğimiz:

Abdurrahman Kol ve Muhsin Ceylan

Şubat ayının ilk haftasında gerçekleşen aylık Referans Sohbetleri’nin konusu, “Avrupa’da Siyasî Katılımımız ve Geleceğimiz” Başlığı altında Abdurrahman Kol ve Muhsin Ceylan tarafından anlatıldı. Uzun yıllardan beri bir Alman siyasî partisinin yerel yönetiminde aktif görevler üstlenen Abdurrahman Kol ve yine bir başka Alman siyasî partisinde aktif üyeliğinin yanısıra yılların tecrübeli gazeteci-yazarı ve Referans Dergisi yazarlarından Muhsin Ceylan, Alman siyasetinin işleyiş tarzını ve siyasi hayata katılımın buradaki Türkler açısından önemini anlattılar.

Abdurrahman Kol, genelde muhafazakâr Türklerin Almanya’nın sol tandanslı partilerine meyil ettiklerine dikkat çekti ve oy hakkı olan Türklerin siyasi partilere olan ilgisizliğinden yakındı. Muhsin Ceylan, Alman siyasî partilerinden tabandan tavana doğru yükselmenin mümkün olduğunu ve bizdeki gibi tepeden inme bir yöntemin burada geçerli olmadığını söyledi.

Büyük bir ilgiyle dinlenen sohbet daha sonra soru-cevap bölümüyle devam etti.

bottom of page